Avisma-cnc-frezavimas-uv-spauda-igyvendintas-projektas

UAB „Avisma“ įgyvendina projektą „Įmonės gamybinės bazės modernizavimas diegiant technologines ekoinovacijas“. Planuojamos diegti technologinės ekoinavacijos įgalins gaminti atnaujintus plastikinius produktus, kurie pasižymės naujomis ekologinio projektavimo savybėmis – produktui pagaminti mažės sunaudojamų žaliavų, elektros energijos, kenksmingų žaliavų kiekis ir kt. Šio projekto dėka bus ne tik atnaujinti produktai, tačiau bus pradėti gaminti nauji gaminiai, tai yra plastikiniai gaminiai iš gamybos procese susidarančių atliekų. Numatomos įdiegti technologinės ekoinovacijos leis prisidėti prie neigiamo klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmių sumažinimo. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas -1.500.000 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo  2019 m. rugsėjo 20 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.